Bu konuda bireysel özelliklerine vurgu yapmamız gerekiyor girişimcinin. Bu kişinin her şeyden önce risk algılama ve üstlenme yeteneğinin üzerine eğilmesinde fayda var. Birde yaptığı işte memnun olmaması nedeniyle hızlı bir şekilde iş açan kişilerin kısa sürede hayal kırıklığına uğradıkları ve sadece girişimini riske atmayıp yakın çevresiyle olan ilişkilerini de ciddi bir şekilde bozdukları ortaya çıkıyor. Bu açıdan uzun zamandır ücretli çalışan bir kişinin temel girişimcilik özellikleri taşıyıp taşımadığı konusunda bir kanaate sahip olması ve buna göre girişimci olma kararını vermesi gerekiyor.

Tags: Bayilik veren anaokulları, anaokulu franchise fiyatları, anaokulu franchise, kreş bayilik, franchise kreş, bayilik anaokulu, kreş kuruluşu, kreş nasıl kurulur, anaokulu kuruluşu, anaokulu franchising