Burada küresel rekabet unsurlarını dikkate almamız gerekiyor. Benzer ürünlerin analizi ve rakiplerimizin ne tür pazarlama, fiyat stratejisi izledikleri, promosyon ve reklam faaliyetleri yürüttükleri konusunda bilgimiz olmalı. Onların bu konudaki yeteneklerini ve örgütlenme biçimlerini umursamadan yapacağımız bir çalışma daha başlangıçta başarısızlığa mahkum olabilir. O yüzden önce piyasa koşullarını ve rakiplerimizi iyi analiz edeceğiz daha sonra bir farklılık yaratacak tarzda pazarlama faaliyetlerimizi oluşturacağız.

Tags: Bayilik veren anaokulları, anaokulu franchise fiyatları, anaokulu franchise, kreş bayilik, franchise kreş, bayilik anaokulu, kreş kuruluşu, kreş nasıl kurulur, anaokulu kuruluşu, anaokulu franchising