Bu da çokça tartışılan bir konu. Genelde girişimci adaylarına bildiği konu üzerine bir iş açması öneriliyor. Sonuç olarak da çevremizde bunun yansımalarını görebiliyoruz. Nedir bu; iyi bir aşçı bir restoran, bir doktor klinik, başarılı bir psikolog bir terapi merkezi açması gerektiğine inanıyor. Ancak tahmin edilenin aksine bu tür girişimlerin önemli kısmı başarısızlıkla sonuçlanıyor. Yani çok iyi bildiğimiz, teknik becerilerimizin yoğunlaştığı bir alanda iş kurduğumuzda başarısız olma olasılığımız yüksek. Bir girişimcinin üç kimliği var. Bunlar; teknik, yönetici ve girişimci kimlikler. Bunlar arasında bir denge kurulamaması halinde başarısızlık kaçınılmaz hale geliyor. Bildiği konuda iş açan bir kişi teknik kimliğini öne alarak girişimde bulunmuş oluyor. Çoğunlukla da bunun yeterli olacağına inanıyor ve işin sadece teknik kısmıyla ilgileniyor. Girişimci ve yönetici özelliklerini sorgulamıyor, geliştirmiyor. Böylece işin kontrolünü ve koordinasyonunu kaybediyor. Ahenkli bir çalışma ortamı oluşturamıyor. Sonuç doğal olarak başarısızlık oluyor. Bu nedenle girişimci adaylarına tavsiyem severek yapabilecekleri ve uzun vadede rahat yönetebilecekleri bir işe girişmeleri.

Tags: Bayilik veren anaokulları, anaokulu franchise fiyatları, anaokulu franchise, kreş bayilik, franchise kreş, bayilik anaokulu, kreş kuruluşu, kreş nasıl kurulur, anaokulu kuruluşu, anaokulu franchising