Franchise İşletme Modeli’nin başarısı, iş dünyasının tartışmasız en önemli yeniliğidir.

Franchise İşletme Modeli, bir yıl içinde, yeni kurulan bağımsız işyerlerinin yüzde 50’yi aşan başarısızlık oranı karşısında, yüzde 95’lik başarı oranına ulaşmıştır. Bütün işlerin ilk beş yıl içerisinde yüzde 80’i başarısız olurken, Franchise işletme modeline göre kurulan işyerlerinin yüzde 75’i başarılı olmuştu!

Franchise Prototipi

Franchisor için, Prototip hayalin canlı modeli, mikrokozmostaki hayal olmaktadır. Prototip, bütün yaratıcı düşüncelerin kuluçka makinası ve ana okulu, yaratıcılığın pragmatizmle beslenerek yeniliğe dönüştüğü bir istasyondur.

Franchise Prototipi, ayrıca, işletme içerisinde uygulamaya konmadan önce ne kadar iyi çalıştığını görmek üzere, bütün varsayımların sınandığı yerdir. Franchise, bu prototip olmadan herhangi bir işletme kadar düzensiz ve karmaşık, gerçekleşmesi olanaksız bir hayal olur.

Prototip, hipotez ile eylem arasında bir tampon rolü oynar. Çatışan fikirler dünyası yerine, fikirlerin gerçek dünyada test edilmesini sağlar. Tek değer kriteri, nihai soru olan “İşler mi?” sorusuna verilecek cevap olur.

Franchisor, Prototipi’ini tamamladıktan sonra, lisans hakkını verdiği yere döner ve “Şimdi nasıl işleyeceğini göster bana,”der.  İşler. İşi sistem götürür. İnsanları sistemi yönetir.

Tags: Bayilik veren anaokulları, anaokulu franchise fiyatları, anaokulu franchise, kreş bayilik, franchise kreş, bayilik anaokulu, kreş kuruluşu, kreş nasıl kurulur, anaokulu kuruluşu, anaokulu franchising